Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς