Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς