Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς