Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 23, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς