Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς