Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 12, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς