Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 13, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς