Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 17, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς