Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς