Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 20, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς