Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2013 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς