Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2015 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς