Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2015 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς