Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2015 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς