Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς