Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 10, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς