Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς