Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 18, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς