Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς