Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς