Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 20, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς