Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 23, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς