Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς