Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 3, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς