Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 4, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς