Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 6, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς