Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 7, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς