Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς