Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 9, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς