Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 1, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς