Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 10, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς