Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 13, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς