Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 18, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς