Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς