Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 20, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς