Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 23, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς