Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 24, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς