Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς