Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 4, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς