Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 6, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς