Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 7, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς