Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς