Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2, 2016 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς