Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 12, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς