Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 19, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς