Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς