Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 3, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς