Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς