Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 10, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς