Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2017 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς